Προς διαβούλευση στο TRIS ο νέος νόμος για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια

Publish: 01.08.2020 | by Costas Petrakis
Μετά από αρκετό καιρό έγινε ακόμα ένα βήμα για το νέο νόμο για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια που θα φέρει στα online casino, όπως είναι το Bwin Casino, τη δυνατότητα να αποκτήσουν μόνιμη άδεια λειτουργίας. Ο νέος νόμος τέθηκε προς διαβούλευση στο σύστημα TRIS της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ή δημιουργηθούν εμπόδια στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά.

Ο τίτλος της διαβούλευσης είναι «Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων και Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.»

Η διαδικασία διαβούλευσης κρατάει τρεις μήνες ενώ υπάρχει και η περίοδος Status Quo που διαρκεί τριάντα ημέρες. Η περίοδος λήξης ορίζεται στις αρχές Απριλίου.

Όπως αναφέρεται στο νόμο υπάρχουν τα ακόλουθα σημεία όπως αναφέρεται στην δημόσια διαβούλευση:

α) την ειδικότερη διαδικασία χορήγησης αδειών,

β) τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι κάτοχοι των αδειών,

γ) τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης άδειας,

δ) τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων διεξαγωγής των παιγνίων και τα τεχνικά πρότυπα προς τα οποία οφείλουν κατά περίπτωση να συμμορφώνονται,

ε) τις υποχρεώσεις των κατόχων των αδειών,

στ) τις διαδικασίες παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Τα ειδικά σημεία ενδιαφέροντος είναι οι νέες άδειες λειτουργίας που θα δοθούν με 7ετή διάρκεια ενώ θα υπάρχουν 2 τύποι αδειών, για Διαδικτυακό Στοίχημα και για Λοιπά Διαδικτυακά Παιχνίδια (Καζίνο, Πόκερ κτλ.). Επίσης αναφέρεται ότι θα επιτρέπεται η διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών με Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (Random Number Generator).