Οι Πιθανότητες στα Ζάρια

zaria

Τα ζάρια αποτελούν για τους παίχτες ένα από τα πιο γρήγορα παιχνίδια που μπορούν να παίξουν σε ένα online casino. Βέβαια αυτό που πιθανότητα να εμποδίζει στην αρχή κάποιους να ξεκινήσουνε να παίρνουνε μέρος στο παιχνίδι αυτό, ίσως να είναι το τραπέζι που παίζεται αυτό το παιχνίδι καθώς πάνω σε αυτό το μόνο που βλέπουμε είναι νούμερα.

Το παιχνίδι παίζεται με 2 ζάρια και για αυτούς που το βλέπουν από έξω θεωρητικά δείχνει πολύ εύκολο. Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική, καθώς για να παίξει κάποιος θα πρέπει πρώτα να μάθει σωστά τους κανόνες στα ζάρια και τους όρους του, αλλά και να θυμάται να χρησιμοποιεί τις στρατηγικές που χρειάζεται. Στο άρθρο αυτό κάθε παίχτης μπορεί να μάθει τις Πιθανότητες αλλά και τις Αποδόσεις που θα έχει η κάθε ζαριά, μιας και έτσι θα μπορέσει να στοιχηματίσει σωστά αλλά και να παίξει ακόμη καλύτερα.

Ζαριές και Πιθανοί Συνδυασμοί

Βλέποντας τον παρακάτω πίνακα θα δούμε ότι έχει 3 διαφορετικές στήλες. Η πρώτη στήλη είναι η Ζαριά, δίπλα έχουμε τον Αριθμό Συνδυασμών και τελευταία είναι η στήλη Πιθανοί Συνδυασμοί.

Η στήλη Ζαριά αναφέρετε στο πιθανό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει ένας παίχτης όταν ρίξει τα ζάρια . Για παράδειγμα, για το σύνολο ζαριάς 4 βλέπουμε ότι ο αριθμός συνδυασμών που έχει η συγκεκριμένη ζαριά είναι 3. Και αυτό γιατί για να φέρουμε 4 θα πρέπει να ρίξουμε 1-3 ή 2-2 ή 3-1. Όπως καταλαβαίνουμε από το σχετικό παράδειγμα ο παίχτης είναι πολύ πιο εύκολο να ρίξει 4, παρά 2 ή 12 καθώς οι πιθανοί συνδυασμοί για τις εν λόγω ζαριές είναι πιο λίγες.

Πίνακας Συνδυασμών

Ζαριά Αριθμός Συνδυασμών Πιθανοί Συνδυασμοί
2 1 1-1,
3 2 1-2, 2-1
4 3 1-3, 2-2, 3-1
5 4 1-4, 2-3, 3-2, 4-1
6 5 1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1
7 6 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1
8 5 2-6, 3-5, 4-4, 5-3, 6-2
9 4 3-6, 4-5, 5-4, 6-3
10 3 4-6, 5-5, 6-4
11 2 5-6, 6-5
12 1 6-6,

Πίνακας Αποδόσεων

Πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τον πίνακα που θα συναντήσουμε παρακάτω, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι πιθανότητες και οι αποδόσεις έχουνε άμεση σχέση το ένα με το άλλο, αφού χωρίς τις πρώτες δεν θα υπήρχανε οι αποδόσεις στα ζάρια.

Έτσι με βάση το παραπάνω για να μπορέσει ο παίχτης να φέρει σύνολο ζαριάς 2 ή 12 η πιθανότητα είναι 1:35. Δηλαδή αν ένας παίχτης ρίξει 35 συνεχόμενες ζαριές έχει μια πιθανότητα στο να φέρει το 2 ή το 12.

Στον Πίνακα που βλέπουμε πιο κάτω υπάρχουνε οι στήλες Είδος Στοιχήματος, οι Πραγματικές Αποδόσεις, η Απόδοση Εκταμίευσης και το House Edge ή όπως το ξέρουμε στην Ελλάδα ως Ποσοστό Μπάνκας. Να αναφέρουμε ότι οι αποδόσεις αυτές είναι μια γενική εικόνα που υπάρχει και ισχύει σε πολλά πραγματικά αλλά και διαδικτυακά καζίνο.

Ειδικότερα, στο Στοίχημα Pass Line/Come Bet οι πραγματικές αποδόσεις είναι σχεδόν ίδιες με την απόδοση εκταμίευσης που πρακτικά σημαίνει ότι αν ένας παίχτης στοιχηματίσει €1 τότε το κέρδος του θα είναι άλλο €1. Με το ποσοστό παρακράτησης από την Μπάνκα να είναι στο 1,41%. Άρα αυτό που παρατηρούμε αρχικά είναι ότι τόσο οι Πραγματικές όσο και η Απόδοση Εκταμίευσης μοιάζουν αρκετά.

Συνεχίζοντας θα δούμε ότι υπάρχει μια παρακράτηση από το Καζίνο στο 5% τόσο στο Pass Line όσο και στο Don’t Pass, με μόνη διαφορά να υπάρχει στο δεύτερο όπου το ποσοστό της Μπάνκας είναι καλύτερο για τον παίχτη δείχνοντας για ποιο λόγο παίχτες προτιμούν αυτό το είδος στοιχήματος σε σχέση με το Pass Line.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που παρατηρούμε στον Πίνακα είναι ότι το στοίχημα Any Seven, έχει πραγματικές αποδόσεις 5 προς 1, ενώ η απόδοση Εκταμίευσης είναι 4 προς 1 δηλαδή με €5 ή €4 στοίχημα ο παίχτης θα έχει κέρδος €1.

Πίνακας Αποδόσεων

 

Είδος Στοιχήματος Πραγματικές Αποδόσεις Απόδοση Εκταμίευσης Ποσοστό Μπάνκας-House edge %
Pass Line/Come Bet 251 προς 244 1 προς 1 1,41%
Don’t Pass/Don’t Come Bet 976 προς 949 1 προς 1 1,40%
Pass Line Odds/Come Bet Odds/Buy Bets (5% Προμήθεια)      
Αριθμοί 4 ή 10 2 προς 1 2 προς 1 4.76%
Αριθμοί 5 ή 9 3 προς 2 3 προς 2 4.76%
Αριθμοί 6 ή 8 6 προς 5 6 προς 5 4.76%
Don’t Pass Odds/Don’t Come Bet Odds/Lay Bets (5% Προμήθεια)      
Αριθμοί 4 ή 10 1 προς 2 1 προς 2 2.44%
Αριθμοί 5 ή 9 2 προς 3 2 προς 3 3.23%
Αριθμοί 6 ή 8 5 προς 6 5 προς 6 4.0%
Field Bets      
3, 4, 9, 10, 11   1 προς 1 5.5%
2, 12   2 προς 1 5.5%
Place Bets      
Αριθμοί 4 ή 10  2 προς 1 9 προς 5 6.7%
Αριθμοί 5 ή 9 3 προς 2 7 προς 5 4.0%
Αριθμοί 6 ή 8 6 προς 5 7 προς 6 1.52%
Hardways      
6 ή 8 10 προς 1 9 προς 1 9.09%
4 ή 10 8 προς 1 7 προς 1 11.1%
One Roll Bets      
Οποιοδήποτε 7 (Any Seven) 5 προς 1 4 προς 1 16.9%
Οποιαδήποτε Ζαριά (Any Craps) 8 προς 1 7 προς 1 11.1%
2 ή 12 Ζαριά 35 προς 1 30 προς 1 13.9
3 ή 11 Ζαριά 17 προς 1 15 προς 1 11.1%
Horn Bet (3 ή 11)   3.75 προς 1  
Horn Bet (2 ή 12)   7.5 προς 1  
Big 6 ή 8   1 προς 1 9.09%

Συμπέρασμα

Μάθετε όσο γίνετε καλύτερα τις πιθανότητες για τα ζάρια, φτιάξτε ένα εβδομαδιαίο μπάτζετ για το παιχνίδι σας και θα δείτε ότι μέσα από ένα σχολαστικό προγραμματισμό τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να φανούν. Πέρα από τις πιθανότητες και ζάρια που μόλις είδαμε, στην ιστοσελίδα μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα γύρω από αυτό το παιχνίδι, αλλά και να δείτε διάφορα καζίνο που σας προτείνουμε για να πάρετε μέρος.